top of page

     

     Орган з сертифікації Центру протимінної діяльності (далі — ОС ЦПМД) у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері протимінної діяльності і виконує роботи з сертифікації процесів у сфері протимінної діяльності згідно з сферою акредитації, щодо якої ОС ЦПМД призначається.

     Основною метою діяльності ОС ЦПМД є надання усім зацікавленим операторам ПМД послуг з сертифікації процесів у визначеній сфері діяльності відповідно до правил і процедур системи сертифікації для забезпечення впевненості у тому, що сертифіковані процеси ПМД відповідають вимогам, встановленим у нормативних документах та/або нормативно-правових документах.

     Принципи, які застосовує у своїй діяльності ОС ЦПМД, як орган оцінки відповідності:

 • неупередженість;

 • компетентність;

 • відповідальність;

 • відкритість;

 • конфіденційність;

 • доступність до інформації;

 • реагування на скарги.

     Сфера акредитації :

сертифікація процесів протимінної діяльності:

      1. Інформування населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни

      2. Нетехнічне обстеження;

      3. Технічне обстеження;

      4. Розмінування вручну;

      5. Очищення районів ведення бойових дій.

      6. Розмінування з використанням машин і механізмів.

      7. Знешкодження (знищення)  мін/вибухонебезпечних залишків війни.

             

     Повне найменування – Орган з сертифікації Центру протимінної діяльності.

     Скорочене найменування  -  ОС ЦПМД.

     Акредитація в НААУ, Положення про  Центр протимінної діяльності, Положення про Орган з сертифікації Центру протимінної діяльності, забезпечують юридичну, фінансову та адміністративну незалежність від замовників та зацікавлених у сертифікації процесів у сфері ПМД.

     ОС ЦПМД використовує печатку та розрахункові рахунки Центру протимінної діяльності.

     ОС ЦПМД використовує за призначенням закріплені за ним наказом начальника Центру протимінної діяльності основні, оборотні фонди та приміщення. Діяльність ОС ЦПМД забезпечують служби та підрозділи  Центру протимінної діяльності.​

      Діяльність ОС ЦПМД проводиться згідно Положення про Центр протимінної діяльності, Положення про ОС ЦПМД , основних положень та правил НААУ, законодавства України у сфері протимінної діяльності.   

      Адреса: 14017, Чернігівська обл., м.Чернігів;

      Код ЄДРПОУ:26630158;

      Телефон: (0462)677-022, факс: (0462) 677-020;

      e-mail: ukr_ma_center@dsst.gov.ua

      Начальник Центру протимінної діяльності, керівник Органу з сертифікації полковник Бірюков Євгеній Михайлович.

   

      Компетентність ОС ЦПМД повністю підтверджується наявністю сформованої організаційної структури, адміністративних та юридичних прав для проведення робіт з сертифікації процесів згідно сфери акредитації, що закріплена за ним. ОС ЦПМД у достатній кількості укомплектований компетентним штатним персоналом для здійснення робіт з сертифікації.

 

      Особа, визначена керівником ОС ЦПМД для комунікації: Заступник начальника Центру з випробувань підполковник Волошин Сергій Григорович, телефон: (097)9103451,                                              e-mail: 150579vsg@gmail.com 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

     Орган з інспектування Центру протимінної діяльності (далі — ОІ ЦПМД) у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері протимінної діяльності і виконує роботи з інспектування розмінованих ділянок місцевості операторів ПМД згідно з сферою акредитації, щодо якої ОІ ЦПМД призначається.

     Основною метою діяльності ОІ ЦПМД є забезпечення впевненості усіх зацікавлених сторін у тому, що об'єкт інспектування відповідає встановленим вимогам.

     Принципи, які застосовує у своїй діяльності ОІ ЦПМД:

 • неупередженість;

 • компетентність;

 • відповідальність;

 • відкритість;

 • конфіденційність;

 • доступність до інформації;

 • реагування на скарги.

     Сфера акредитації :

Розміновані / очищені ділянки місцевості:

 • розмінування вручну;

 • очищення району ведення бойових дій.

             

     Повне найменування – Орган з інспектування Центру протимінної діяльності.

     Скорочене найменування  -  ОІ ЦПМД.

     Акредитація в НААУ, Положення про  Центр протимінної діяльності, Положення про Орган з інспектування Центру протимінної діяльності, забезпечують юридичну, фінансову та адміністративну незалежність від замовників та зацікавлених у інспектуванні розмінованих ділянок місцевості операторів ПМД.

     ОІ ЦПМД використовує печатку, реквізити  та розрахункові рахунки Центру протимінної діяльності.

     ОІ ЦПМД використовує за призначенням закріплені за ним наказом начальника Центру протимінної діяльності основні, оборотні фонди та приміщення. Діяльність ОІ ЦПМД забезпечують служби та підрозділи  Центру протимінної діяльності.​

     Діяльність ОІ ЦПМД проводиться згідно Положення про Центр протимінної діяльності, Положення про ОІ ЦПМД, основних положень та правил НААУ, законодавства України у сфері протимінної діяльності.

   

     Адреса: 14017, Чернігівська обл., м.Чернігів;

     Код ЄДРПОУ:26630158;

     Телефон: (0462) 677-022 , факс: (0462) 677-020;

     e-mail: ukr_ma_center@dsst.gov.ua

     Начальник Центру протимінної діяльності, керівник Органу з інспектування  полковник  Бірюков Євгеній Михайлович.

   

     Компетентність ОІ ЦПМД повністю підтверджується наявністю сформованої організаційної структури, адміністративних та юридичних прав для проведення робіт з інспектування розмінованих ділянок місцевості, які були очищені/розміновані операторами  ПМД. ОІ ЦПМД у достатній кількості укомплектований компетентним штатним персоналом для здійснення робіт з інспектування.

 

     Особа, визначена керівником ОІ ЦПМД для комунікації з питань інспектування : начальник відділу інспектування якості розмінування капітан  Вяткін Сергій Андрійович, телефон: +38093 7650622, 

 e-mail: s_viatkin@ukr.net

 

 

      Відділ навчання з попередження ризиків та взаємодії з громадами з питань протимінної діяльності - є структурним підрозділом Центру протимінної діяльності та здійснює свою діяльність в межах чинного законодавства України.

Основні завдання відділу навчання з попередження ризиків та взаємодії з громадами з питань протимінної діяльності:

 1. Проведення інформування населення про ризики, пов’язані із вибухонебезпечними предметами.

 2. Забезпечення збору даних щодо інцидентів з вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення.

 3. Моніторинг ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами.

Контактна особа для планування інформаційних сесії (рекомендовано для проведення з усіма категоріями населення, працівниками освітніх закладів, інженерами з охорони праці, керівниками, представниками цивільного захисту, тощо): начальник відділу навчання з попередження ризиків та взаємодії з громадами з питань протимінної діяльності Романенко Ольга Володимирівна тел.: +38093 4865344, електронна адреса: ukr_ma_center@dsst.gov.ua.

Лист-звернення додається.

     Відділ з наукового та науково-технічного супроводження протимінної діяльності (далі – відділ з ННТС ПМД) призначений для проведення наукової і науково-технічної діяльності, метою якої є отримання науково-технічних (прикладних) результатів, спрямованих на забезпечення ефективного виконання заходів протимінної діяльності.

Відділ з ННТС ПМД у своїй діяльності керується Конституцією України  і законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері протимінної діяльності  та наукової і науково-технічної діяльності.

Основними завданнями відділу є:

 •  Здійснення наукового та науково-технічного забезпечення протимінної діяльності у межах повноважень та функцій Центру протимінної діяльності.

 •  Узагальнення та подання до національного органу з питань протимінної діяльності пропозицій щодо національної стандартизації у сфері протимінної діяльності.

 •  Здійснення опробовування та впровадження національних стандартів протимінної діяльності.

 •  Впровадження єдиної системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, що залучаються до розмінування. 

Контактна особа для комунікації з питань наукового та науково-технічного забезпечення протимінної діяльності: старший науковий співробітник відділу з ННТС ПМД Центру протимінної діяльності: Ірина Лаппо, тел.: +380507600574, e-mail: irinalappo@i.ua.

 

Контакти

Чернігівська область, м.Чернігів

ЦЕНТР ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ukr_ma_center@dsst.gov.ua

Центр протимінної діяльності

Офіційний веб-портал

bottom of page