top of page

   Орган з сертифікації Центру протимінної діяльності (далі — ОС ЦПМД) у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері протимінної діяльності і виконує роботи з сертифікації процесів у сфері протимінної діяльності згідно з сферою акредитації, щодо якої ОС ЦПМД призначається.

     Основною метою діяльності ОС ЦПМД є надання усім зацікавленим операторам ПМД послуг з сертифікації процесів у визначеній сфері діяльності відповідно до правил і процедур системи сертифікації для забезпечення впевненості у тому, що сертифіковані процеси ПМД відповідають вимогам, встановленим у нормативних документах та/або нормативно-правових документах.

        Принципи, які застосовує у своїй діяльності ОС ЦПМД, як орган оцінки відповідності:

  • неупередженість;

  • компетентність;

  • відповідальність;

  • відкритість;

  • конфіденційність;

  • доступність до інформації;

  • реагування на скарги.

        Сфера акредитації :

сертифікація процесів протимінної діяльності:

      1. Інформування населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни

      2. Нетехнічне обстеження;

      3. Технічне обстеження;

      4. Розмінування вручну;

      5. Очищення районів ведення бойових дій.

      6. Розмінування з використанням машин і механізмів.

      7. Знешкодження (знищення)  мін/вибухонебезпечних залишків війни.

      8. Застосування кінологічних розрахунків мінно-розшукової служби.

      9. Розмінування акваторій.

             

          Повне найменування – Орган з сертифікації Центру протимінної діяльності.

          Скорочене найменування  -  ОС ЦПМД.

       Акредитація в НААУ, Положення про  Центр протимінної діяльності, Положення про Орган з сертифікації Центру протимінної діяльності, забезпечують юридичну, фінансову та адміністративну незалежність від замовників та зацікавлених у сертифікації процесів у сфері ПМД.

         ОС ЦПМД використовує печатку та розрахункові рахунки Центру протимінної діяльності.

     ОС ЦПМД використовує за призначенням закріплені за ним наказом начальника Центру протимінної діяльності основні, оборотні фонди та приміщення. Діяльність ОС ЦПМД забезпечують служби та підрозділи  Центру протимінної діяльності.​

       Діяльність ОС ЦПМД проводиться згідно Положення про Центр протимінної діяльності, Положення про ОС ЦПМД , основних положень та правил НААУ, законодавства України у сфері протимінної діяльності.   

      Адреса: Україна 14039 м.Чернігів вулиця Івана Мазепи, 18;

      Код ЄДРПОУ:26630158;

           e-mail: ukr_ma_center@dsst.gov.ua

    Начальник Центру протимінної діяльності, керівник Органу з сертифікації полковник Бірюков Євгеній Михайлович.

    Компетентність ОС ЦПМД повністю підтверджується наявністю сформованої організаційної структури, адміністративних та юридичних прав для проведення робіт з сертифікації процесів згідно сфери акредитації, що закріплена за ним. ОС ЦПМД у достатній кількості укомплектований компетентним штатним персоналом для здійснення робіт з сертифікації.

     Особа, визначена керівником ОС ЦПМД для комунікації:  начальник відділу сертифікації операторів протимінної діяльності підполковник Ваулін Руслан Юрійович,  e-mail: e-mail: ukr_ma_center@dsst.gov.ua

    

Центр протимінної діяльності

Офіційний веб-портал

bottom of page